Parisukat Square

Sa direksyon ni: Jane Page
Scenic Design: Brandon PT Davis

Nilikha ang rendering para sa isang produksyon ng Parliament Square na ginanap sa University of California Irvince

Mga Vectorworks | UCI-Xmpl | 2018