Lysistrata

Sa direksyon ni: Jay Stratton
Scenic Design: Brandon PT Davis

Mga pag-render para sa isang malayo sa lipunan na produksyon ng Lysistrata. Ginampanan sa Fox Fine Arts Atrium sa University of Texas El Paso.

Vectorworks / Twinmotion | University of Texas El Paso | 2021